Nyhetsbrev nr 5 – 2017

small_logo

Vi hoppas att sommaren varit bra och att ni har haft möjlighet att koppla av!

Dessvärre så har vi varit utsatta för något inbrottsförsök, samt tillgreppsförsök av såväl cykel som moped de senaste veckorna. Varför vi uppmanar till uppmärksamhet, och att larma polisen om man iakttar något.

Föreningslokalen
Renoveringsarbetena av föreningslokalen är nu igång och planeras att avslutas i oktober, varför lokalen är bokningsbar först från den 1:a november. Vi kommer dock att smygstarta med en invigning, se nedan nästa punkt.

Informationsmöte
Boka in onsdagen 25 oktober kl 19.00 då vi planerar för återinvigning av föreningslokalen efter renovering i kombination med ett informationsmöte.
Varmt välkomna!

Brandvarnare & luftfilter
Det är dags att byta brandvarnarna i våra lägenheter. Nya, en styck resp två för etagelägenheterna i 13, delas ut vid informationsmötet den 25:e oktober.
Önskar man fler eller andra modeller står man själv kostnaden för dessa.
Nedan är en länk där sortimentet framgår;
http://www.uniline.se/Produkter/Brandvarnare/4960
Det är också dags att byta luftfilter, även dessa kommer att lämnas ut vid mötet.
Viktigt att ni vet hur många filter ni behöver till er lägenhet.

Mal
Saneringen av mal blev framgångsrikt i alla fall utom ett. Det innebär att port nummer 12 kräver ett omtag.
En ny sanering kommer genomföras förmiddagen den 14 september och en separat information har gått ut till berörda.

Hälsningar
Styrelsen
http://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se

Publicerad i Information, Nyhetsbrev, Publikt Taggar: , , , ,

Nyhetsbrev nr 4 – 2017

small_logo

Glad midsommar!

I detta informationsbrev, det sista före semestrarna, tar vi upp bastun, föreningens fysiska låssystem – dvs nycklarna till lägenheterna såväl som till portarna, renovering av föreningslokalen, PUL och GDPR, vår hemsida, bokning av gästlägenheten och föreningslokalen över sommaren, våra problem med mal i vissa källargångar och förråd, samt tråkigt nog oordningen i trapphusen.
Ett fullmatat informationsbrev alltså, så ta några minuter att läsa igenom det.

Bastun
Vi har fått frågor kring bokningen av bastun och nyckeln dit efter införandet av det nya passagesystemet. Följande gäller;
bokning sker som vanligt med lista i tvättstugan vid 13C, den fysiska nyckeln är borttagen då för många nycklar förlorats och bokade bastutider därför inte kunnat utnyttjas. Så nu låser man upp bastun med er nyckelbricka, när man sedan är i bastun låses ytterdörren inifrån med en hasp.
Viktigt att ni stänger fönster samt städar ordentligt innan ni lämnar.

Låssystem
Att det genom åren har förlorats många lägenhetsnycklar, i kombination med nytillträdda medlemmar velat byta lås till sina lägenheter så är nu föreningens låssystem maximalt utnyttjat. Detta innebär att vi för att begränsa föreningens kostnader kommer att öppna upp ett nytt system, som vi kommer ha parallellt med det gamla under överskådlig tid.
Praktiskt innebär det att de som fortsättningsvis byter sina lås kommer att behöva två nycklar, en till lägenheten och källarförrådet samt en till porten.
Nycklar och lås skall beställas från Sickla Låsteknik för att föreningen skall ha kontroll på tillgängligheten till föreningen.
www.sicklalasteknik.se
08 – 718 00 53, Bolidenvägen 8 (vid Slakthusområdet)

Renovering av vår gemensamma möteslokal
Föreningslokalen kommer att renoveras under sensommaren och början av hösten vilket innebär att det inte går att boka denna from 15 augusti.
Planen är att lokalen åter kan tas i bruk 1 oktober.

PUL ersätts av GDPR
Föreningen kommer att se över konsekvenserna av att PUL ersätts av GDPR i maj 2018 och hur det påverkar oss avseende tex våra medlemsregister, maillistor och passagessystemet.
Vi önskar göra er uppmärksamma på att när man använder sina taggar registreras passagen under en tid och är alltså spårbar.

Hemsidan
Föreningens hemsida har genomgått en uppfräschning och en uppdatering av innehållet har gjorts. Bland annat har tidigare visst öppet material låsts in varför en inloggning krävs i högre grad än tidigare.

Bokning av lokaler och gästlägenhet
Ni som vill nyttja gästlägenheten eller föreningslokalen under perioden 3 juli tom 6 augusti måste göra en bokning senast 2 juli för att nyckellogistiken ska fungera, klicka här för mer information.

Information avseende mal
I veckan har det gjorts en sanering av mal och framför allt i förråden och källargångarna i 13, 15 och 16.
Vi ber samtliga vara vaksamma på om malen återkommer och om så skulle ske, meddela styrelsen då det inte är ovanligt att återkommande saneringar/besprutningar behövs.

Trapphusen
I vissa av våra trapphus återfinns det barnvagnar, cyklar, bokhyllor mm vilket inte är tillåtet enligt de brandskyddsföreskrifter som gäller.
Senast fredagen den 30 juni skall samtliga vara tömda på saker som inte hör hemma där. Därefter kommer det som finns kvar plockas bort av föreningen och i mån av tid återfås mot beskrivning.
Efter tre månader kommer det som inte uthämtats att kastas.

Vi passar på att önska er en underbar sommar!

Styrelsen
http://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se

Publicerad i Information, Nyhetsbrev, Publikt Taggar: , , , , , , ,

Bokning av föreningslokal och gästlägenhet i sommar

Under sommaren finns ingen på plats som kan ansvara för nyckelförmedlingen avseende de gemensamma lokalerna.
Det betyder att du som vill nyttja någon av ovanstående under v 27-31 (170703-170806)
måste
boka senast den 2/7.

Detta för att vara säker på att nyckellogistiken ska fungera.

Publicerad i Information, Publikt Taggar: ,

Nyhetsbrev nr 3 – 2017

small_logo

Innan den våren riktigt omfamnar oss kommer här årets tredje informationsbrev.

Energiprojektet
Klimatsmart-paraplyet deltar i Sjöstadens elcykelprojekt där 6 medlemmar får chansen att fritt prova en elcykel  för att motivera fler att el-cykla  miljövänligt istället för att ta bil. Mer information fanns i introbrevet om detta som skickades ut för några veckor sedan.

Eco Driving av Fastighet – analys och konkreta råd för energioptimering av byggnader.

Föreningen kommer under året att anlita en konsult, som är energispecialist och driftsexpert, för att få bättre grepp om våra byggnaders olika delar, som berör energianvändning.  Syftet är att få konkreta råd och anvisningar för att hitta energitjuvar, vässa fastighetsdriften och minska energianvändningen och därmed energikostnaderna i våra hus. Vi kommer att få tips, råd och metoder att åtgärda enkla fel. Det är ofta dessa som är de största energitjuvarna.
Nästa steg blir att hitta sätt att återvinna energi som i onödan försvinner från husen, t.ex. i frånluftsventilationen eller avloppsvattnet.

Underhållsplanen 2017, väsentliga åtgärder
De underhållsåtgärder som föreningen avser att vidta under 2017 styrs av föreningens underhållsplan som revideras årligen i samband med en besiktning. Somliga åtgärder handlar om att byta ut delar i  byggnaderna medans andra görs för att förlänga en byggdels livslängd. Nedan redovisas ett antal av de åtgärder som planeras.

 • Komplettering av passagesystem – gemensamma utrymmen
 • Inspektion, smörjning och reparation av balkongdörrar och entreportar
 • Inspektion och åtgärd av köksavlopp
 • Målning av tak och väggar i 3 st trapphus
 • Inoljning av samtliga ekgolv i trapphus
 • Byte av armatur i 3 st trapphus till LED
 • Byte av armatur i garage och all nödbelysning till LED
 • Ombyggnad/uppfräschning föreningslokal och gästlägenhet
 • Reparation av takhuvar, rökluckor, ränndalar och takbryggor yttertak
 • Byte av brandvarnare i varje lägenhet
 • Byta sandlådor Sk10/12 och SK14/16
 • Spolning/rensning av dagvattenledningar i mark
 • Ombyggnad städskrubb SK 12 till WC

Vårstädning tisdagen 9 maj mellan kl 18.00 – 20.00
Vi samlas på innergården för att gemensamt fräscha upp våra fastigheter och gräsmattor.
Som vanligt leds insatsen av Richard Sjögårdh som har ett antal uppdrag som vi ska försöka hinna med under kvällen.
Det vore bra om några kunde ta med fönsterputsgrejor för att putsa fönstren i miljörummen SK10-16 samtliga tvättstugor och bastun.
Självklart bjuder vi som vanligt på varm korv och lite att dricka till. Varmt välkommen hela familjen med glatt humör och oömma kläder.

Infomöte Tisdagen den 16 maj k 19.00 i föreningslokalen.
Vi kommer att informera om föreningens ekonomi, fastighetsfrågor och energibesparingsåtgärder som vi håller på att starta upp. Sista punkten på agendan är att Westmer, vår leverantör av det nya passagesystemet, kommer och informera. Dessutom kommer de att på plats kunna ladda NFC enheter, tex SL korten, med passagebehörighet. Välkomna!

Tips angående underhåll av de nyrenoverade terrasserna/altanerna
För att få bort dam, sand och pollen räcker det med regelbunden rengöring med vatten och borste.  Det är viktigt att ta bort löv och barr som fallit ned så att de inte hinner sätta sig fast. På ytor med inslag av mögel eller svartmögel används milt rengöringsmedel som hustvätt eller hushållssåpa. Följ tillverkarens anvisningar och skölj ordentligt med vatten.
Vid mycket smutsiga och svarta ytor, som stått ute i flera år utan rengöring, behövs produkter som innehåller alkaliska medel eller oxalsyra.  Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar.  Om du använder de starkaste rengöringsmedlen kan brädorna bli ljusare till en början och vissa delar av brädornas yta kan bli missfärgade.  Samma sak gäller vid användning av klorin.

Presentation av styrelsemedlemmarna
Se utskickat informationsbrev för presentation av den den Styrelse som valdes den 28 mars.

 

Mvh
Styrelsen

hammarbysjo.se
styrelsen@hammarbysjo.se

Download (PDF, 2.47MB)

Publicerad i Information, Nyhetsbrev, Publikt Taggar: , , , , , , , , ,

Nyhetsbrev nr 2 – 2017

small_logo

Du Puh, vad är det första du tänker när du vaknar på morgonen?” frågade Nasse
Jag undrar vad jag får till frukost“, sa Puh.
Vad tänker du Nasse?
“Jag undrar vad det skall hända för något roligt idag“, svarade Nasse
Mmm“, sa Puh tankfullt, “Det är samma sak“.


Nalle Puh

Årsstämman
Ett stort tack för ert deltagande vid årsstämman!

Gästlägenheten
För er som inte tagit del av tidigare information gällande gästlägenheten så vill vi meddela att denne har fått en ordentlig uppfräschning.Vi tycker att resultatet
blev riktigt bra och hoppas att ni håller med oss.

Elcyklar
Vi har fått möjligheten att deltaga i ett projekt avseende elcyklar och i bifogad fil återfinns mer information om detta. Svarstiden är begränsad till 9 april varför ett snabbt svar är önskvärt. Ber intresserade maila till:
peder [punkt] weitoft [snabel-A] stockholmshamnar.se

Vi önskar er en underbar vår!
Mårten, Peder, Karin, Anna, Per, Janne, Marie, Marie och Jörgen

hammarbysjo.se
styrelsen@hammarbysjo.se

Download (PDF, 2.09MB)

Publicerad i Information, Nyhetsbrev, Publikt Taggar: , ,

Årsredovisning – 2016

Download (PDF, 3.58MB)

Publicerad i Årsredovisningar, Dokument, Publikt Taggar:

Kallelse till föreningsstämma 2017

Hej
Dags att planera deltagande i föreningsstämman tisdagen den 28 mars 2017 kl 19:00 i Vittra Sjöstadens skolmatsal, Lugnets Allé 60-70.
Under denna länk finner Du kallelsen till föreningsstämman (kräver inloggning till hemsidan).

Välkomna
Styrelsen

Publicerad i Information, Publikt Taggar: