Nyhetsbrev nr 1 – 2017

small_logo
Årstämma
Årsstämman är planerad till 28 Mars, kallelse med definitivt datum kommer att gå ut enligt stadgarnas bestämmelser. Så håll utkik efter den.
Så här gör du för att skicka in en motion:

  • Skriv en detaljerad beskrivning, med bakgrund och vad du vill uppnå. Samt ett förslag till beslut.
  • Mejla din motion till styrelsemejlen: styrelsen@hammarbysjo.se senast den 1 Feb.
  • Skriv i ämnes raden/subject line: Motion 2017.

Access-system
Projektet med att installera det nya passagesystemet går nu in i etapp2 som omfattar framförallt källarutrymmena.
Dessvärre blev Etapp1 något försenad, en orsak till det var att JM bl.a. mixat stark och svagström i samma kanalisation, en annan orsak var att vissa av portarna pga. slitage varit tvungna att justeras för att passa de nya låsblecken.
I några av portarna har det också funnits en bugg som inneburit att det inte gick att öppna med 55*.

Vad gäller fler eller nya telefonnummer i porttelefonerna, har inläggningen släpat pga. ovanstående problem och problem med ett spamfilter.
Vi beklagar att vi inte varit tydliga med att det finns en handläggningstid för att få dessa kompletteringar genomförda.

Vi tackar för ert tålamod och beklagar de olägenheter som projektet orsakat.
Inför Etapp 2 stärker vi tillsammans med leverantören upp organisationen, vilket vi hoppas skall innebära att den nya etappen förlöper smidigare.

Egna entreprenörer
När ni medlemmar anlitar egna entreprenörer så är det medlemmens ansvar att se till att entreprenören följer de regler som vi har i föreningen.
Bl.a. har det noterats att det förekommer att skräp och utrustning blockerar utrymningsvägar. Vid av brandförsvaret utförd inspektion kommer medlem som anlitat entreprenören att debiteras de eventuella straffavgifter o viten som utfärdas.
Men viktigast av allt är att liv kan riskeras.
Som medlem har man också ansvar för att entreprenörerna håller rent, städar överallt efter sig inklusive te.x i hissarna, framför portarna, mm, och inte arbetar i eller i samband med gemensamma utrymmen utan tillstånd.

Hälsningar
Styrelsen


https://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se

Taggar: , ,