Nyhetsbrev nr 3 – 2017

small_logo

Innan den våren riktigt omfamnar oss kommer här årets tredje informationsbrev.

Energiprojektet
Klimatsmart-paraplyet deltar i Sjöstadens elcykelprojekt där 6 medlemmar får chansen att fritt prova en elcykel  för att motivera fler att el-cykla  miljövänligt istället för att ta bil. Mer information fanns i introbrevet om detta som skickades ut för några veckor sedan.

Eco Driving av Fastighet – analys och konkreta råd för energioptimering av byggnader.

Föreningen kommer under året att anlita en konsult, som är energispecialist och driftsexpert, för att få bättre grepp om våra byggnaders olika delar, som berör energianvändning.  Syftet är att få konkreta råd och anvisningar för att hitta energitjuvar, vässa fastighetsdriften och minska energianvändningen och därmed energikostnaderna i våra hus. Vi kommer att få tips, råd och metoder att åtgärda enkla fel. Det är ofta dessa som är de största energitjuvarna.
Nästa steg blir att hitta sätt att återvinna energi som i onödan försvinner från husen, t.ex. i frånluftsventilationen eller avloppsvattnet.

Underhållsplanen 2017, väsentliga åtgärder
De underhållsåtgärder som föreningen avser att vidta under 2017 styrs av föreningens underhållsplan som revideras årligen i samband med en besiktning. Somliga åtgärder handlar om att byta ut delar i  byggnaderna medans andra görs för att förlänga en byggdels livslängd. Nedan redovisas ett antal av de åtgärder som planeras.

 • Komplettering av passagesystem – gemensamma utrymmen
 • Inspektion, smörjning och reparation av balkongdörrar och entreportar
 • Inspektion och åtgärd av köksavlopp
 • Målning av tak och väggar i 3 st trapphus
 • Inoljning av samtliga ekgolv i trapphus
 • Byte av armatur i 3 st trapphus till LED
 • Byte av armatur i garage och all nödbelysning till LED
 • Ombyggnad/uppfräschning föreningslokal och gästlägenhet
 • Reparation av takhuvar, rökluckor, ränndalar och takbryggor yttertak
 • Byte av brandvarnare i varje lägenhet
 • Byta sandlådor Sk10/12 och SK14/16
 • Spolning/rensning av dagvattenledningar i mark
 • Ombyggnad städskrubb SK 12 till WC

Vårstädning tisdagen 9 maj mellan kl 18.00 – 20.00
Vi samlas på innergården för att gemensamt fräscha upp våra fastigheter och gräsmattor.
Som vanligt leds insatsen av Richard Sjögårdh som har ett antal uppdrag som vi ska försöka hinna med under kvällen.
Det vore bra om några kunde ta med fönsterputsgrejor för att putsa fönstren i miljörummen SK10-16 samtliga tvättstugor och bastun.
Självklart bjuder vi som vanligt på varm korv och lite att dricka till. Varmt välkommen hela familjen med glatt humör och oömma kläder.

Infomöte Tisdagen den 16 maj k 19.00 i föreningslokalen.
Vi kommer att informera om föreningens ekonomi, fastighetsfrågor och energibesparingsåtgärder som vi håller på att starta upp. Sista punkten på agendan är att Westmer, vår leverantör av det nya passagesystemet, kommer och informera. Dessutom kommer de att på plats kunna ladda NFC enheter, tex SL korten, med passagebehörighet. Välkomna!

Tips angående underhåll av de nyrenoverade terrasserna/altanerna
För att få bort dam, sand och pollen räcker det med regelbunden rengöring med vatten och borste.  Det är viktigt att ta bort löv och barr som fallit ned så att de inte hinner sätta sig fast. På ytor med inslag av mögel eller svartmögel används milt rengöringsmedel som hustvätt eller hushållssåpa. Följ tillverkarens anvisningar och skölj ordentligt med vatten.
Vid mycket smutsiga och svarta ytor, som stått ute i flera år utan rengöring, behövs produkter som innehåller alkaliska medel eller oxalsyra.  Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar.  Om du använder de starkaste rengöringsmedlen kan brädorna bli ljusare till en början och vissa delar av brädornas yta kan bli missfärgade.  Samma sak gäller vid användning av klorin.

Presentation av styrelsemedlemmarna
Se utskickat informationsbrev för presentation av den den Styrelse som valdes den 28 mars.

 

Mvh
Styrelsen

hammarbysjo.se
styrelsen@hammarbysjo.se

Download (PDF, 2.47MB)

Taggar: , , , , , , , , ,