Nyhetsbrev nr 4 – 2017

small_logo

Glad midsommar!

I detta informationsbrev, det sista före semestrarna, tar vi upp bastun, föreningens fysiska låssystem – dvs nycklarna till lägenheterna såväl som till portarna, renovering av föreningslokalen, PUL och GDPR, vår hemsida, bokning av gästlägenheten och föreningslokalen över sommaren, våra problem med mal i vissa källargångar och förråd, samt tråkigt nog oordningen i trapphusen.
Ett fullmatat informationsbrev alltså, så ta några minuter att läsa igenom det.

Bastun
Vi har fått frågor kring bokningen av bastun och nyckeln dit efter införandet av det nya passagesystemet. Följande gäller;
bokning sker som vanligt med lista i tvättstugan vid 13C, den fysiska nyckeln är borttagen då för många nycklar förlorats och bokade bastutider därför inte kunnat utnyttjas. Så nu låser man upp bastun med er nyckelbricka, när man sedan är i bastun låses ytterdörren inifrån med en hasp.
Viktigt att ni stänger fönster samt städar ordentligt innan ni lämnar.

Låssystem
Att det genom åren har förlorats många lägenhetsnycklar, i kombination med nytillträdda medlemmar velat byta lås till sina lägenheter så är nu föreningens låssystem maximalt utnyttjat. Detta innebär att vi för att begränsa föreningens kostnader kommer att öppna upp ett nytt system, som vi kommer ha parallellt med det gamla under överskådlig tid.
Praktiskt innebär det att de som fortsättningsvis byter sina lås kommer att behöva två nycklar, en till lägenheten och källarförrådet samt en till porten.
Nycklar och lås skall beställas från Sickla Låsteknik för att föreningen skall ha kontroll på tillgängligheten till föreningen.
www.sicklalasteknik.se
08 – 718 00 53, Bolidenvägen 8 (vid Slakthusområdet)

Renovering av vår gemensamma möteslokal
Föreningslokalen kommer att renoveras under sensommaren och början av hösten vilket innebär att det inte går att boka denna from 15 augusti.
Planen är att lokalen åter kan tas i bruk 1 oktober.

PUL ersätts av GDPR
Föreningen kommer att se över konsekvenserna av att PUL ersätts av GDPR i maj 2018 och hur det påverkar oss avseende tex våra medlemsregister, maillistor och passagessystemet.
Vi önskar göra er uppmärksamma på att när man använder sina taggar registreras passagen under en tid och är alltså spårbar.

Hemsidan
Föreningens hemsida har genomgått en uppfräschning och en uppdatering av innehållet har gjorts. Bland annat har tidigare visst öppet material låsts in varför en inloggning krävs i högre grad än tidigare.

Bokning av lokaler och gästlägenhet
Ni som vill nyttja gästlägenheten eller föreningslokalen under perioden 3 juli tom 6 augusti måste göra en bokning senast 2 juli för att nyckellogistiken ska fungera, klicka här för mer information.

Information avseende mal
I veckan har det gjorts en sanering av mal och framför allt i förråden och källargångarna i 13, 15 och 16.
Vi ber samtliga vara vaksamma på om malen återkommer och om så skulle ske, meddela styrelsen då det inte är ovanligt att återkommande saneringar/besprutningar behövs.

Trapphusen
I vissa av våra trapphus återfinns det barnvagnar, cyklar, bokhyllor mm vilket inte är tillåtet enligt de brandskyddsföreskrifter som gäller.
Senast fredagen den 30 juni skall samtliga vara tömda på saker som inte hör hemma där. Därefter kommer det som finns kvar plockas bort av föreningen och i mån av tid återfås mot beskrivning.
Efter tre månader kommer det som inte uthämtats att kastas.

Vi passar på att önska er en underbar sommar!

Styrelsen
https://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se

Taggar: , , , , , , ,