Felanmälan

Felanmälan fastighet:

Om något inte fungerar som det skall i lägenheten, trapphuset eller något annat i fastigheten (undantaget hissar och Com Hems tjänster, se nedan) , så tar du kontakt med  vår fastighetsförvaltare Storholmen Förvaltning enligt följande:

  1. Hemsida: www.storholmendirekt.se
  2. E-post: info@storholmen.se
  3. På telefon:
    • Vardagar 07:00-21:00 på telefonnummer 0771–786 746
    • Övriga tider då fara föreligger för  liv och egendom görs anmälan på journumret 08-18 70 00 Obs: Vid enklare fel såsom exempelvis  strömbortfall, som t.ex. kan misstänkas vara att en huvudsäkring gått sönder skall man av kostnadsskäl i första hand kontakta styrelsens fastighetsgrupp och i andra hand  någon av övriga styrelsemedlemmar för att få sanktionerat att jourutryckning får ske – i annat fall riskerar man att själv få stå för kostnaden. Ofta kan någon av styrelsens medlemmar hjälpa till och lösa enklare problem utan jourutryckning.

 

Felanmälan Access-system
logo_westmere_600x125
Felanmälan av access-system, porttelefoner och nyckelbrickor.
Ange namn, felbeskrivning, ev. portnummer/ID till nyckelbricka.
– E-post: access-hs1@westmere.se  För akuta ärenden märk mailet med texten [AKUT].

För ändring i porttelefon eller beställning utav ytterliggare nyckelbricka se sidan för access-systemet.

 

Felanmälan Hissar

Vänligen rapportera alla hissfel till Kone.
– Tel: 0771-50 00 00
– Larmet i hissarna går direkt till Kone.

 

Felanmälan TV, telefoni och bredband

comhem
Fel på TV, Telefoni eller bredband anmäls till Com Hem Kundservice.
Vardagar: 08:00-21:00
Helger: 09:00-18:00
– Tel: 90222
– Hemsida/Driftinformation: www.comhem.se/minasidor
– E-post: kundservice@comhem.com

 

Inbrott och skadegörelse

Vid misstanke om inbrott, skadegörelse etc. ringer ni till polisen.
– Tel: 112.