Gemensamma utrymmen

Parkering
I föreningen finns ett garage med nedfart invid Sickla Kanalgata 17C. Här finns 52 garageplatser att hyra samt 4 mc-platser. Det finns även 20 parkeringsplatser utomhus.
Garageplats eller parkeringsplats utomhus kan hyras av föreningens medlemmar, men för närvarande är det kö till samtliga platser.
Du anmäler dig till kölistan genom att maila Styrelsen på styrelsen@hammarbysjo.se.

Regler för köplats av parkeringsplats

 • Garage-, mc- och uteplatser skall endast uthyras till personer (fysiska) som bor och har medlemskap i bostadsrättsföreningen. Om medlem avflyttar eller på annat sätt avslutar sitt medlemskap i föreningen skall platsen ovillkorligen erbjudas till nästa medlem i respektive kö.
 • Det är inte tillåtet att andrahandsuthyra parkerings-, mc- eller garageplats utan styrelsens godkännande. Om så ändå görs anses rätten till platsen förverkad.
 • Medlemmar kan endast ha antingen en plats på gatan eller en plats i garaget. Det är inte tillåtet att inneha fler än en plats per lägenhet.
 • Det är tillåtet för medlem att ha antingen garageplats eller plats på gatan och samtidigt hyra mc-plats.
 • En kö ska finnas för garageplatser och en kö för uteplatser. Lägenhetsnummer ska återfinnas på kölistorna.
 • Det är tillåtet för medlem att inneha garageplats respektive uteplats och ändå återfinnas i kön för plats utomhus respektive i garage.
 • Om medlem, som innehar garageplats, accepterar en plats ute ska garageplatsen återlämnas till kön, och vise versa.
 • Snöröjning och renhållning av p-plats utomhus sköts av den som hyr platsen.
 • Uppsägningstiden för avtalad parkeringsplats är vid avslutat medlemskap en månad.
  Uppsägningstiden för avtalad parkeringsplats är i övriga fall tre månader.
 • Vid avslutat avtal beträffande parkeringsplats debiteras medlem samt f.d. medlem 500 kr om nyckel och fjärrkontroll inte återlämnas.


Tvättstugor

I föreningen finns tre gemensamma tvättstugor samt en grovtvättstuga med en extra maskin för vanlig tvätt. Grovtvättmaskinen finns i grovtvättstugan på gaveln vid uppgången till 13C.
Övriga tre tvättstugor finns i uppgångarna 10, 16 och 17A.

Trappuppgång Tillhörande tvättstuga
10,12 och 17B-C 10
14,16 och 19A-B 16
13A-C,15 och 17A 17A

Bokning av tvättid sker med hjälp av bokningscylinder på bokningstavla som finns utanför varje tvättstuga. Saknar du bokningscylinder kan du beställa en sådan direkt av Miele, tel 08-562 290 00. Uppge ditt brf-lägenhetsnummer så att det graveras in på cylindern, kostnad tillkommer.
Maskiner och reparationer kostar föreningen mycket pengar varje år så därför måste dessa skötas väl. Uppstår fel kontakta styrelsen direkt så att felet kan åtgärdas så fort som möjligt.


Cykelrum och Barnvagnsrum

Cykelrum och barnvagnsrum finns i källarplanet i anslutning till varje entréport.
I uppgång 10, 12, 14, 16 finns även ingång från gaveln.


Förråd

Varje lägenhet har ett eget förråd i källaren. Förråden är märkta med respektive brf-lägenhetsnummer. Det finns även möjlighet att hyra extra förråd.
Kontakta styrelsen för ytterligare information.


Gemensamhetslokal

Invid uppgång 17A finns en gemensamhetslokal som står till förfogande för föreningens medlemmar för en mindre kostnad. Lokalen kan även nyttjas gratis under förutsättning att evenemanget är öppet för alla i föreningen.
Du bokar på vår hemsida:
https://hammarbysjo.se/foreningssidor/foreningslokal
Lokalen måste städas ordentligt efter användningen. Om så inte sker kommer föreningen att städa lokalen på medlemmens bekostnad.
Lokalen skall vara tillgänglig för alla och är därför djur och rökfri.


Gästlägenhet

I uppgång 17A finns en övernattningslägenhet som föreningens medlemmar kan hyra. Här finns övernattningsmöjligheter för 4 personer. Till bäddarna finns täcken, kuddar och filtar.
Bäddsoffan har en låda under sittdynorna, där bäddmadrass finns. I den lilla köksdelen finns det allra nödvändigaste som gästerna kan behöva under sitt besök.
Du bokar på föreningens hemsida:
https://hammarbysjo.se/foreningssidor/bokning-lagenheten.
Lägenheten måste städas ordentligt efter användningen. Om så inte sker kommer föreningen att städa lägenheten på medlemmens bekostnad.
Lägenheten skall vara tillgänglig för alla och är därför djur och rökfri.


Bastu

På den västra gaveln invid uppgång 13C finns en rejäl bastu med relaxrum. Bastun bokas via anslag som finns i grovtvättstugan bredvid. Bastu och relaxrum måste städas ordentligt efter användningen. Om så inte sker kommer föreningen att städa utrymmena på medlemmens bekostnad.