Miljörum

Föreningen försöker erbjuda så bra service som möjligt när det gäller sophantering. Vi har ett grovsoprum i 17A, sju miljörum samt ett sopsugssystem som återfinns inne på gårdarna där man kan slänga hushållssopor och komposterbart material.
Skulle det uppstå stopp i sopsugssystem vänligen kontakta felanmälan.

Trappuppgång Tillhörande miljörum
10 10
12 12
14 14
16 16
15, 17A 17A
13A-B, 17B-C 17C
13C, 19A-B 19A

Grovsopor
I 17A finns föreningens grovsoprum. Här kan du lämna grovsopor som inte är skrymmande (skall rymmas i kärlen) och som inte är sorterbart i de andra kategorierna. Skrymmande sopor som t.ex. renoveringsavfall, dörrar, vitvaror, möbler och annat skall fraktas till lämplig återvinningscentral.
Den närmaste finns i Årsta, ÅVC Östberga.
Medlem som ej respekterar detta kommer att debiteras för de kostnader som borttransport genom vår entreprenör debiterar föreningen. Videoövervakning av våra soprum sker kontinuerligt.

Avfall för återvinning
Föreningen tillhandahåller kärl för tidningspapper, kartonger, glas, metall, lysrör, batterier, plast och annat i miljörummen.
Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop, för att minska volymen då föreningen betalar avgift för volym, inte för vikt.

Hushållsavfall
Hushållsavfall slänger du i markerade nedkast för sopsugssystemet. Varje trappuppgång har ett eget sopnedkast och matavfallsnedkast markerat med trappuppgångens nummer.
Detta för att belastningen ska bli så jämn som möjligt och att alla sopor läggs i samma nedkast.
Metall – och glasföremål ska ej slängas i sopsugssystemet. Detta för att undvika bullerproblem för de omkringboende vid uppsugning av soporna.

Matavfall
Allt matavfall slänger du i markerade nedkast till sopsugssystemet.
Papperspåsar och behållare för matavfall kan man hämta gratis hos GlasHusEtt, samt hos Coop och ICA i Hammarby Sjöstad.

Elavfall
Mindre el-avfall läggs i särskild bur för detta i miljörum vid 17 A, 17 C och 19A. Samtliga elektronikburar, glödlamps- och batteribehållare töms varje månad. Större el-avfall såsom t ex spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tumlare, microvågsugnar och annan skrymmande utrustning fraktas till lämplig återvinningscentral.
Den närmaste finns i Årsta, ÅVC Östberga

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall såsom färger och kemikalier får inte lämnas i miljörum eller sopnedkast, utan denna typ av avfall ska lämnas på särskild avsedd miljöstation. Den närmaste finns på bensinstationen Cirkel K på Hammarby Fabriksväg 51.