Nyhetsbrev nr 2 – 2019 – sommar!

Efter ett välförtjänt VM-brons till våra fotbollsdamer – väntar en förhoppnings fin
sommar.

Förstärkt skalskydd
Som framgått av tidigare meddelande har styrelsen i syfte att förstärka föreningens
skalskydd installerat ett nytt låssystem för entréer och gemensamma utrymmen.
Detta innebär för dig som medlem att du nu enbart kan använda din passagebricka för
inpassering och nyttjande av de gemensamma utrymmena (källargångar, tvättstugor,
cykelförråd, återvinningsrum och grovsoprum). För oss i styrelsen var det angeläget att
detta arbete gick snabbt med tanke på semesterperioderna.

Ha extra koll över sommaren – hjälp varandra att hålla uppsikt
Under sommarmånaderna är många av dina grannar borta vilket innebär att det är extra
viktigt att hjälpa varandra att hålla uppsikt. Snacka med din granne innan du reser iväg
– och som vanligt lämnar du aldrig entréporten i uppställt läge om du själv inte kan hålla
uppsikt. Eller hur?

COM Hem igen
Vi har nu fått ta del av kundundersökningen och vi kan konstatera att det finns en hel
del i övrigt att önska vad gäller kvaliteten på TV-tjänsten. Från styrelsens sida har vi
haft och har en fortsatt tät dialog med COM Hem i syfte att ”få till” en bättre kvalitet.
Under september månad kommer vi att testa ny utrustning i några av portarna för att
kunna jämföra kvaliteten ”före och efter”. Mer om detta under hösten!

Föreningsfesten 7:e september
Som framgått av anslag i din port satsar vi på en föreningsfest lördagen den 7/9 –
notera datumet. Festkommittén filar på ett program och inbjudan kommer under augusti
– Kul!

Styrelsens kontaktpersoner över sommaren
Under sommarperioden har vi i styrelsen fördelat ansvaret att var kontaktperson enligt
följande schema:
V28    Mårten Dahl         070-6595819
V29    Janne Perdahl      070-6984145
V30    Jörgen Falk           070-1678538
V31    Love Syding         076-1283077
V32    Ingrid Löfdahl     073-9455597
V33    Jörgen Falk           070-1678538

För felanmälan mellan kl.07-21 gäller som vanligt Storholmen Direkt 0771-786746
Vid akuta fel under vardagsnätter och helger gäller DYGNET-Jour 08-187000. Observera
att styrelsen alltid skall kontaktas först innan jouren tillkallas – annars riskerar du att
själv bli ersättningsskyldig för utryckningen.
Ha en riktigt skön sommar så ses vi i september!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Välkommen till Hammarby Sjö1


styrelsen@hammarbysjo.se