Hammarbysjo.se

Nyhetsbrev nr 3 – 2019

Vill börja med att berätta att Föreningsfesten den 7 september var alltigenom lyckad. Festkommittén hade gjort ett kanonjobb och satt ihop ett trevligt program med frågesport, välkomstdrink, trollkarl, god mat och lite underhållning. Ett 60-tal medlemmar trängdes och trivdes i tältet och vi hade tur med vädret. Stort tack till alla!

Terrassdörrar och fönster – smörj, smörj, smörj…
Vi kan konstatera att många medlemmar har altandörrar och fönster som kärvar. Det är därför oerhört viktigt att vi själva som medlemmar tar vårt underhållsansvar genom att kontinuerligt smörja låsanordningar och spärrar. Vi har samtidigt en lista på trasiga dörrar och fönster som vi succesivt åtgärdar med hjälp av entreprenörer.

ComHem – igen
Dialogen med ComHem fortgår och det senaste som gjorts, utifrån enkäten, är att 5 medlemmar fått en genomgång av teknisk standard vad gäller kablage, switchar, kontaktdon etc. Detta för att kunna utesluta brister i dessa komponenter som orsak till våra kvalitetsproblem. Efter utvärdering av dessa tester bestämmer vi nästa steg i vår strävan att kunna få till en bra kvalitet i digital-TV-tjänsten. Fortsättning följer ….

Energiprojektet
Styrelsen har tidigare informerat om planerna på en stor investering i en bergvärmeanläggning, återvinning av frånluft från våra fläktar samt solcellsanläggningar på våra tak. Till grund för planerna ligger den energiutredning som ett konsultföretag tog fram under vintern 2018/2019.

Under året har vi i styrelsen ägnat stor kraft åt att fördjupa våra kunskaper kring en mängd olika energilösningar som alternativ eller komplement till fjärrvärmen som idag är vår enda källa för värme. Vi har gjort studiebesök hos ett antal bostadsrättsföreningar
som gjort motsvarande satsningar samt träffat 4 olika leverantörer av dessa tjänster. Före årsskiftet räknar vi med att ha kommit fram till vilken väg vi skall gå och vilka krav som vi skall ställa i en upphandling. Innan beslut tas kommer vi att ha ett speciellt
informationsmöte kring detta. Fortsättning följer ….

Andrahandsuthyrningar och AirBnB – ansök om lov till styrelsen
Styrelsen har noterat en mängd provisoriska namnskyltar på brevlådor runt om i vår förening. För att få upplåta sin lägenhet i andra hand måste innehavaren av bostadsrätten ansöka hos styrelsen om tillåtelse till andrahandsuthyrning. Detsamma gäller uthyrning via AirBnB. Se vad som gäller på hemsidan!

Kommande aktiviteter
• Målning av 3 trapphus – SK17B, SK17C och SK19A – enligt underhållsplan
• Byte till ledbelysning i ovanstående trapphus
• Utbyte av armaturer i gårdshusets källargångar till LED med närvarostyrning
• Genomgång och tätning av entréportar
• Fortsatt reparation av fasadskador utifrån fasadbesiktning
• Inoljning av ekgolv och ev. underhållsvaxning av marmorgolv i entréer och plan
• Låneomsättning
• Uppdatering av hemsidan och dess information, välkomstbrev etc
• Informationsmöte med glögg och lite underhållning måndagen den 9 december

Vänliga hälsningar/Styrelsen
https://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se