Nyhetsbrev nr 5 – 2018 – årets sista!

Inför jul- och nyårshelgerna vill vi ta upp några saker som alltid är angelägna men som är extra viktiga just nu!

Vår gemensamma säkerhet och trygghet
Under senhösten har vi haft två inbrott/inbrottsförsök i punkthusen. Vi måste med gemensamma krafter göra allt för att förhindra denna typ av brott.
Vi ber er därför att:
✓ säkerställa att porten verkligen går igen efter passage
✓ inte släppa in okända personer via passagesystemet
✓ be din granne hålla koll om du är bortrest
✓ vara allmänt uppmärksamma och rapportera till polisen på 112 vid misstanke om
brottslig verksamhet

Våra återvinningsutrymmen (miljö- och grovsoprummen)
Under helgerna brukar belastningen på våra återvinningsutrymmen bli extremt stor. Vi vill påminna om att inte ”kasta luft” i behållarna utan vika/platta till kartonger oavsett om det är vinkartonger, presentkartonger, flyttkartonger, mjölkpaket, osv. Det kommer inte ske några extra tömningar och det finns ingen resurs som håller snyggt i rummen utan det är allas vårt gemensamma ansvar.

Är det fullt i några av kärlen i ”ditt miljörum”? Gå då till något av de andra miljörummen som återfinns i SK 10, 16, 17C och 19A.

Grancontainer
Fr.o.m. fredagen den 11 januari finns en stor container uppställd på gatan för uttjänta granar och andra julträd. Måndagen den 14 januari hämtas den.

Felanmälningar
Om det uppstår behov av att göra en felanmälan, då gäller de vanliga sätten som är kommunicerade på hemsidan och i portarna. Vi vill påminna om att samtliga felanmälningar ska göras till berörd part. Fel på hissarna skall tex göras direkt till Kone.

Styrelsemailen kommer under helgerna att bevakas oregelbundet och är som annars, inte rätt adressat för felanmälningar.

Styrelsens kontaktpersoner under jul- och nyårshelgerna
Styrelsens fastighetsgrupp går att nå under helgerna enligt följande schema:
Jan Perdahl 070-6984145 21-28 december
Mårten Dahl 070-6595819 29 december-5 januari
Peder Weitoft 070-7702628 6-11 januari

Till sist vill vi påminna om att ha levande ljus under uppsikt och passa på att
önska er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Vänliga hälsningar
Styrelsen
https://hammarbysjo.se/
styrelsen@hammarbysjo.se