Sophantering / återvinning

Hushållsavfall
Varje trappuppgång har ett eget sopnedkast markerat med trappuppgångens nummer inne på gården

Matavfall
Allt matavfall slängs i markerade nedkast till sopsugssystemet inne på gården. Papperspåsar och behållare för matavfall kan man hämta gratis hos GlasHusEtt, Coop och ICA i Hammarby Sjöstad.

Miljörum 
Det finns kärl för återvinning av tidningspapper, kartonger, glas, metall, lysrör, batterier, plast mm i miljörummen. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop, för att minska volymen då föreningen betalar avgift för volym, inte för vikt.

Trappuppgång Miljörum
10 10
12 10
14 16
16 16
15, 17A 17A
13A-B, 17B-C 17C
13C, 19A-B 19A

Grovsoprum
I 17A finns föreningens grovsoprum. Här kan du lämna grovsopor som inte är sorterbart i miljörummen. Skrymmande sopor som inte får plats i kärlen t.ex. renoveringsavfall, dörrar, vitvaror, möbler och annat skall fraktas till lämplig återvinningscentral.
Medlem som inte respekterar detta kommer att debiteras för de extrakostnader som föreningen får betala för bortforsling av förbjudna sopor.
Videoövervakning av våra soprum sker kontinuerligt.

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall såsom färger och kemikalier får inte lämnas i miljörum eller sopnedkast, utan denna typ av avfall ska lämnas på särskild avsedd miljöstation.
Den närmaste finns på bensinstationen Cirkel K på Hammarby Fabriksväg 51.

Elavfall
Mindre el-avfall läggs i särskild bur för detta i miljörummen. Mobiltelefoner inklusive batteri sorteras som elavfall. Samtliga elektronikburar, glödlamps- och batteribehållare töms varje månad. Större el-avfall såsom t ex spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tumlare, mikrovågsugnar och annan skrymmande utrustning fraktas till lämplig återvinningscentral.

Den närmaste återvinningscentralen finns i Årsta, ÅVC Östberga.