Gemensamma utrymmen

Tvättstugor
I föreningen finns tre gemensamma tvättstugor. De finns i uppgångarna 10, 16 och 17 A. Det finns en grovtvättmaskin i tvättstugan i 17A. Bokning av grovtvättmaskinen görs i bokningssystemet.
Bokning av tvättid sker med hjälp av bokningscylinder på bokningstavla som finns utanför varje tvättstuga. Maskiner och reparationer kostar föreningen mycket pengar varje år så därför måste dessa skötas väl. Uppstår fel kontakta styrelsen direkt så att felet kan åtgärdas så fort som möjligt.

Cykelrum
Cykelrum finns i källarplanet i anslutning till varje entréport. I uppgång 10, 12, 14, 16 finns ingång från gaveln. I soprummet i 19 A finns en kompressor där man kan pumpa sin cykel.

Hobbyrum
På den västra gaveln invid uppgång 13 C finns ett hobbyrum med pingisbord

 

Källarförråd
Varje lägenhet har ett eget förråd i källaren. Förråden är märkta med respektive brf-lägenhetsnummer. Det finns även möjlighet att hyra extra förråd.
Kontakta styrelsen för ytterligare information.

Gemensamhetslokal
Invid uppgång 17 A finns en gemensamhetslokal som står till förfogande för föreningens medlemmar för en mindre kostnad. Lokalen kan även nyttjas gratis under förutsättning att evenemanget är öppet för alla i föreningen.

Gästlägenhet
I uppgång 17 A finns en övernattningslägenhet som föreningens medlemmar kan hyra. Här finns övernattningsmöjligheter för 4 personer. Till bäddarna finns täcken, kuddar och filtar. I den lilla köksdelen finns det allra nödvändigaste som gästerna kan behöva under sitt besök.

Bastu
På den västra gaveln invid uppgång 13 C finns en bastu med relaxrum. 

Gästlägenhet, gemensamhetslokal, hobbyrum och bastu bokas via bokningssystemet

Har du använt eller hyrt gemensamhetslokalen, hobbyrummet, gästlägenheten eller bastun ska dessa städas ordentligt efter användningen. Om det är ostädat kommer föreningen att låta städa lokalen på medlemmens bekostnad. Lokalerna ska vara tillgängliga för alla och är därför djur- och rökfria.

Rulla till toppen