Strandkanten

Senaste nytt

Senaste nytt

24-06-15
Swecos arbete med att ta fram en systemhandling inför detaljprojektering pågår. Sweco har monterat markpeglar samt mätdubbar vid murar längs väggen.
Sweco har även utfört ett antal borrningar för sondering av fyllnaden i området där marken sätter sig för att få reda på vad det är för material i marken. 
Styrelsemedlemmar kommer att bli inbjudna till ett informationsmöte med staden, sannolikt i slutet av augusti 2024 då systemhandlingen är klar. Sannolikt kommer även vår bostadsrättsförening bli inbjudna till ett särskilt workshop där riskerna i projektet ska hanteras.

Tidplan
Tidplanen som staden presenterat för oss är preliminär

  • April-maj 2024: Markpeglar för att mäta och följa eroderingen installeras i området
  • Sommar 2024: Systemhandling beräknas vara klar
  • Höst 2024: Genomförendebeslut i Södermalms stadsdelsnämnd
  • Höst 2024 – vinter 2025: Detaljprojektering samt upphandling av entreprenör/utförare
  • Byggstart våren 2026
  • Byggarbetet beräknas vara klart hösten 2027

Läs nyhetsbrevet från Stockholms stad här

Rulla till toppen