Gemensamma utrymmen

Garage/parkering, sophantering/återvinning och övriga gemensamma utrymmen
Garage och parkering

I föreningen finns ett garage med nedfart invid Sickla Kanalgata 17C. Här finns 52 garageplatser att hyra samt 4 mc-platser. Det finns även 20 parkeringsplatser utomhus. Garageplats eller parkeringsplats kan hyras av föreningens medlemmar. Det går att ladda elbilar vid varje plats. Laddboxen kostar 260 kr/mån + kostnad för elförbrukning. För närvarande är det c:a 5-7 års kö till samtliga platser utom för MC-platserna. Där finns ingen kö.
Garage kostar 1655 kr/mån, parkeringsplatser kostar 1105 kr/mån och MC-platser kostar 555 kr/mån. Du anmäler dig till kölistan genom att maila styrelsen på  styrelsen@hammarbysjo.se

Så fort en plats blir ledig blir du som står först i kön kontaktad av styrelsen. Vi lägger ut den nya kölistan på hemsidan då det blir förändringar i toppen.
Kölista

Regler för köplatser:
Garage-, mc- och uteplatser hyrs endast ut till (fysiska) personer som bor och har medlemskap i bostadsrättsföreningen. Om medlem avslutar sitt medlemskap i föreningen ska platsen erbjudas till nästa medlem i respektive kö. Det är inte tillåtet att andrahandsuthyra parkerings-, MC- eller garageplats. Om så ändå görs anses rätten till platsen förverkad.

Medlemmar kan endast ha antingen en plats på gatan eller en plats i garaget och endast en plats per lägenhet. Det är tillåtet för medlem att ha antingen garageplats eller plats på gatan och samtidigt hyra MC-plats. Det finns en kö för garageplatser och en kö för uteplatser. Lägenhetsnummer återfinns på kölistorna.Det är tillåtet för medlem att inneha garageplats respektive uteplats och ändå återfinnas i kön för plats utomhus respektive i garage. Om medlem, som innehar garageplats, accepterar en plats ute ska garageplatsen återlämnas till kön, och vise versa.Snöröjning och renhållning av p-plats utomhus sköts av den som hyr platsen. Uppsägningstiden för avtalad parkeringsplats är vid avslutat medlemskap en månad. Uppsägningstiden för avtalad parkeringsplats är i övriga fall tre månader. Vid avslutat avtal beträffande parkeringsplats debiteras medlem samt f.d. medlem 500 kr om nyckel och fjärrkontroll inte återlämnas.

Tvättstugor
I föreningen finns tre gemensamma tvättstugor. De finns i uppgångarna 10, 16 och 17 A. Det finns en grovtvättmaskin i tvättstugan i 17A. Bokning av grovtvättmaskinen görs i bokningssystemet.
Bokning av tvättid sker med hjälp av bokningscylinder på bokningstavla som finns utanför varje tvättstuga. Maskiner och reparationer kostar föreningen mycket pengar varje år så därför måste dessa skötas väl. Uppstår fel kontakta styrelsen direkt så att felet kan åtgärdas så fort som möjligt.

Cykelrum
Cykelrum finns i källarplanet i anslutning till varje entréport. I uppgång 10, 12, 14, 16 finns ingång från gården. I soprummet i 19 A finns en kompressor där man kan pumpa sin cykel.

Hobbyrum
På den västra gaveln invid uppgång 13 C finns ett hobbyrum med pingisbord.
Bokning av hobbyrummet görs i bokningssystemet.

Källarförråd
Varje lägenhet har ett eget förråd i källaren. Förråden är märkta med respektive brf-lägenhetsnummer. Det finns även möjlighet att hyra extra förråd.
Kontakta styrelsen för ytterligare information.

Föreningslokal
Invid uppgång 17 A finns en gemensamhetslokal som står till förfogande för föreningens medlemmar för en mindre kostnad. Lokalen kan även nyttjas gratis under förutsättning att evenemanget är öppet för alla i föreningen.
Bokning av föreningsslokalen görs i bokningssystemet.

Gästlägenhet
I uppgång 17 A finns en gästlägenhet som föreningens medlemmar kan hyra. Här finns övernattningsmöjligheter för 4 personer. Till bäddarna finns täcken, kuddar och filtar. I den lilla köksdelen finns det allra nödvändigaste som gästerna kan behöva under sitt besök.
Bokning av övernattningslägenheten görs i bokningssystemet.

Bastu
På den västra gaveln invid uppgång 13 C finns en bastu med relaxrum.
Bokning av bastun görs i bokningssystemet.

Har du använt eller hyrt våra gemensamma lokaler ska dessa städas ordentligt efter användningen. Om det är ostädat kommer föreningen att låta städa lokalen på medlemmens bekostnad. Lokalerna ska vara tillgängliga för alla och är därför djur- och rökfria.

Hushållsavfall
Varje trappuppgång har ett eget sopnedkast markerat med trappuppgångens nummer inne på gården

Matavfall
Allt matavfall slängs i markerade nedkast till sopsugssystemet inne på gården. Papperspåsar och behållare för matavfall kan man hämta gratis hos GlasHusEtt, Coop och ICA i Hammarby Sjöstad.

Miljörum 
Det finns kärl för återvinning av tidningspapper, kartonger, glas, metall, lysrör, batterier, plast mm i miljörummen. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop, för att minska volymen då föreningen betalar avgift för volym, inte för vikt. Medlem som inte respekterar detta kommer att debiteras för de extrakostnader som föreningen får betala. Videoövervakning av soprummen sker kontinuerligt.
Det finns miljörum i SK10, SK16, SK17C och i SK19A.

Grovsoprum
I 17A finns föreningens grovsoprum. Här kan du lämna grovsopor som inte är sorterbart i miljörummen. Skrymmande sopor som inte får plats i kärlen t.ex. renoveringsavfall, dörrar, vitvaror, möbler och annat skall fraktas till lämplig återvinningscentral.
Medlem som inte respekterar detta kommer att debiteras för de extrakostnader som föreningen får betala för bortforsling av förbjudna sopor.
Videoövervakning av våra soprum sker kontinuerligt.

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall såsom färger och kemikalier får inte lämnas i miljörum eller sopnedkast, utan denna typ av avfall ska lämnas på särskild avsedd miljöstation.
Den närmaste finns på bensinstationen Cirkel K på Hammarby Fabriksväg 51.

Elavfall
Mindre el-avfall läggs i särskild bur för detta i miljörummen. Mobiltelefoner inklusive batteri sorteras som elavfall. Samtliga elektronikburar, glödlamps- och batteribehållare töms varje månad. Större el-avfall såsom t ex spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tumlare, mikrovågsugnar och annan skrymmande utrustning fraktas till lämplig återvinningscentral.

Den närmaste återvinningscentralen finns på  Bussens väg 2 i Östberga, ÅVC Östberga.

Rulla till toppen