Andrahandsuthyrning

Detta gäller vid andrahandsuthyrning.

Vill du hyra ut lägenheten i andra hand måste du ansöka om det. Det är inte tillåtet med korttidsuthyrning via AirBnB eller liknande förmedlingar. Vill du hyra ut i andra hand gör du det genom att fylla i en ansökan. Kanske behöver du andra blanketter t.ex ett avtal mellan dig och hyresgästen. De finns också här.


Ansökan
Avtal
Fullmakt
Provsamboende

Ansökan skickas till vår förvaltare via mail till
info@storholmen.se
eller med post till
Storholmen Förvaltning AB
Pastellvägen 6
121 63 Johanneshov
senast 14 dagar innan uthyrningen är tänkt att påbörjas.
Utan styrelsens godkännande får du inte hyra ut.

Övriga villkor för uthyrning
Medlemmen ansvarar för att hyresgästen informeras om, och följer gällande ordningsregler. 
Medlemmen ansvarar för eventuella skador såväl i som utanför lägenheten som förorsakas av hyresgästen.

Brott mot ovanstående regler kan bland annat innebära, att medlemmen förvägras fortsatt andrahandsuthyrning och i förlängningen att nyttjanderätten till bostadsrätten enligt § 32 i stadgarna kan anses bli förverkad.
Styrelsen äger när som helst rätt att meddela att uthyrning skall upphöra. Pågående uthyrning skall vid sådant beslut upphöra om inte särskilda skäl föreligger. 
Medlemmen ansvarar själv för eventuella kostnader som uppstår för denne till följd av sådant beslut.

Här kan du läsa vad som gäller mellan bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen.
Här kan du läsa vad som gäller mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen.
Här kan du läsa vad som gäller om korttidsuthyrnin

Rulla till toppen