Balkong/uteplatser

Detta gäller för våra balkonge/uteplatser och våra gemensamma innegårdar.

Balkonger/uteplatser
Direktiv och riktlinjer för bostadsrättsföreningens utomhusmiljö är beslutade i samråd mellan styrelsen och arkitekten för att området skall ge ett fint och trevligt helhetsintryck.

Markiser och insynsskydd
Kontakta styrelsen skriftligen om du planerar att sätta upp markiser. Samtliga markiser skall vara av fabrikat ECRU NCS S 0500-N RAL9003.

Följande gäller:

  • Andra fabrikat är tänkbara, men i så fall måste markisvävens kulör godkännas av styrelsen, som har vävprov för utlåning.
  • Markisen kan vara manuell eller motordriven.
  • Markisen ska fästas direkt på fönstersnickerierna och får inte fästas direkt i puts utan måste fästas i reglar.
  • Infästningen ska utföras av fackman
  • Boende som sätter upp insynsskydd ska använda samma material och färg som för markiser. Insynsskyddet får inte vara högre än räcket eller staketet.

Balkonger

Växtlighet på ”balkongstolpar” och stuprör får inte nå upp till ovanförliggande balkong.
Växtlighet måste skötas omsorgsfullt och får inte skymma någon grannes utsikt.
Blomlådor placeras innanför balkongräcket och får inte hängas på balkongglas.

Uteplatser
Förändring av uteplatser eller uppförande av skärmvägg, staket eller dylikt måste ha  styrelsens godkännande.
Vid förändringar av markyta på uteplatser rekommenderas att använda samma eller liknande material som det befintliga.
Buskar eller planteringar som utgör tomtgränser utåt, får inte förändras eller flyttas utan särskilt tillstånd från styrelsen.
Tomtavgränsningar mellan uteplatser skall bestå av minst två buskrader, både i insynssyfte och med hänsyn till buskarnas välmående.
Buskar som utgör tomtavgränsning in mot gården ska bestå av två rader.
Egna växter, buskar eller planteringar på uteplatser får inte uppnå högre höjd än den yttre raden av buskar. Enhetligheten utifrån sett ska bevaras.

Gården
Gården får användas för privata arrangemang, men glöm inte att informera grannar i förväg om du planerar att ha en privat tillställning. 

Hundar får ej rastas på våra gårdar. 

Rulla till toppen