Styrelse - styrelsen@hammarbysjo.se

Styrelse, valberednig, revisor, revisionsfirma & förvaltare.

Per Nilsson, ordförande

Sickla Kanalgata 10, Tel 070-884 22 02

Naala Gångare Grede, ledamot/
sekreterare

Sickla Kanalgata 19B, Tel 073-087 68 97

Ingrid Löfdahl, ledamot/info

Sickla Kanalgata 16, Tel 073-945 55 97

Laure Wade, ledamot/ekonomi

Sickla Kanalgata 17C, Tel 070-793 36 50

Henry Heiman, ledamot/fastighet

Sickla Kanalgata 19B, Tel 070-556 62 20

Linnea McCarthy, suppleant/info

Sickla Kanalgata 13B, Tel 076-801 57 32

PA Blomberg, suppleant/fastighet

Sickla Kanalgata 17A, Tel 070-551 50 20

Per Larsson, suppleant/fastighet

Sickla Kanalgata 13C, Tel 070-465 45 53

Catharina Wärngård, suppleant/ekonomi

Sickla Kanalgata 13C, Tel 070-982 16 92

Valberedning

Mårten Dahl
Sickla Kanalgata 17C
Tel 070-659 58 19

Winia Falk
Sickla Kanalgata 19A
Tel 076-829 09 66

Nicke Berglund
Sickla Kanalgata 19A
Tel 070-745 44 11

Lekmannarevisor och revisionsfirma

Lekmannarevisor 
Namn Jan Perdahl
Adress Sickla Kanalgata 10
Tel 070-698 41 45

Revisonsfirma
Namn Convesia Revision AB

Förvaltare

Storholmen

Tel: 08-520 252 00 
Hemsida: https://www.dwoqdirect.se
Mejl: info@dwoqdirect.se

Jour sommaren 2024
vecka
25             Henry
26             Linnea
27             Naala
28             Per Arne
30             Ingrid
32             Catharina
33             Ingrid

Rulla till toppen