Våra fastigheter

Allmän information
Som medlem i föreningen äger vi fastigheterna Fjärden 1, Fladen 1 och Maren. Anledningen till att det är tre fastigheter är att man från början hade tänkt att det skulle vara tre olika bostadsrättsföreningar. Föreningen upplåter lägenheterna till medlemmarna på obestämd tid. Föreningen ansvarar för och förvaltar de fastigheter som föreningen äger.

Solidariskt ansvar
Ansvaret för denna förvaltning har föreningens styrelse. Det verkställande ansvaret är alltså styrelsens, men varje medlem är solidariskt ansvarig för vår gemensamma egendom. Det innebär att vi som medlemmar har skyldighet att vårda både den lägenhet vi själva disponerar och gemensamma utrymmen.

Bostadsrätten är ett utmärkt sätt att ordna boendet för den som uppskattar och värnar om att ha inflytande över sin boendemiljö i kombination med eget ansvarstagande för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Genom vård och aktsamhet från oss tillsammans, styrelsens förvaltning och underhåll bevarar vi fastighetens ekonomiska, praktiska och estetiska värde.

Fastigheterna bebyggdes 2002 och föreningen upplåter 162 lägenheter med bostadsrätt och 1 lokal med hyresrätt.
Fastigheternas bostadsrättslägenheter är fördelade på uppgångarna Sickla Kanalgata 10, 12, 14 och 16 samt Sickla Kanalgata 13A, 13B, 13C, 15, 17A, 17B, 17C, 19A, 19B och 19C.

Rulla till toppen