Hammarbysjo.se

Garage / parkering

I föreningen finns ett garage med nedfart invid Sickla Kanalgata 17C. Här finns 52 garageplatser att hyra samt 4 mc-platser. Det finns även 20 parkeringsplatser utomhus. Garageplats eller parkeringsplats utomhus kan hyras av föreningens medlemmar. För närvarande är det kö till samtliga platser.
Du anmäler dig till kölistan genom att maila styrelsen på styrelsen@hammarbysjo.se.

Kölistan

Regler för köplats av parkeringsplats

 • Garage-, mc- och uteplatser hyrs endast ut till (fysiska) personer som bor och har medlemskap i bostadsrättsföreningen. Om medlem avslutar sitt medlemskap i föreningen ska platsen erbjudas till nästa medlem i respektive kö.
 • Det är inte tillåtet att andrahandsuthyra parkerings-, mc- eller garageplats utan styrelsens godkännande. Om så ändå görs anses rätten till platsen förverkad.
 • Medlemmar kan endast ha antingen en plats på gatan eller en plats i garaget och endast en plats per lägenhet.
 • Det är tillåtet för medlem att ha antingen garageplats eller plats på gatan och samtidigt hyra mc-plats.
 • Det finns en kö för garageplatser och en kö för uteplatser. Lägenhetsnummer ska återfinnas på kölistorna.
 • Det är tillåtet för medlem att inneha garageplats respektive uteplats och ändå återfinnas i kön för plats utomhus respektive i garage.
 • Om medlem, som innehar garageplats, accepterar en plats ute ska garageplatsen återlämnas till kön, och vise versa.
 • Snöröjning och renhållning av p-plats utomhus sköts av den som hyr platsen.
 • Uppsägningstiden för avtalad parkeringsplats är vid avslutat medlemskap en månad.
 • Uppsägningstiden för avtalad parkeringsplats är i övriga fall tre månader.
 • Vid avslutat avtal beträffande parkeringsplats debiteras medlem samt f.d. medlem 500 kr om nyckel och fjärrkontroll inte återlämnas.