Hammarbysjo.se

Garage / parkering

I föreningen finns ett garage med nedfart invid Sickla Kanalgata 17C. Här finns 52 garageplatser att hyra samt 4 mc-platser. Det finns även 20 parkeringsplatser utomhus. Garageplats eller parkeringsplats utomhus kan hyras av föreningens medlemmar. För närvarande är det c:a fem års kö till samtliga platser.
Garage kostar 1500 kr/mån och parkeringsplatser kostar 1000 kr/mån.

Du anmäler dig till kölistan genom att maila styrelsen på  styrelsen@hammarbysjo.se
Så fort en plats blir ledig blir du som står först i kön kontaktad av styrelsen. Vi lägger ut den nya kölistan på hemsidan då det blir förändringar i toppen.

Regler för köplatser:

Garage-, mc- och uteplatser hyrs endast ut till (fysiska) personer som bor och har medlemskap i bostadsrättsföreningen. Om medlem avslutar sitt medlemskap i föreningen ska platsen erbjudas till nästa medlem i respektive kö.

Det är inte tillåtet att andrahandsuthyra parkerings-, mc- eller garageplats utan styrelsens godkännande. Om så ändå görs anses rätten till platsen förverkad.

Medlemmar kan endast ha antingen en plats på gatan eller en plats i garaget och endast en plats per lägenhet.

Det är tillåtet för medlem att ha antingen garageplats eller plats på gatan och samtidigt hyra mc-plats.

Det finns en kö för garageplatser och en kö för uteplatser. Lägenhetsnummer återfinns på kölistorna.

Det är tillåtet för medlem att inneha garageplats respektive uteplats och ändå återfinnas i kön för plats utomhus respektive i garage.

Om medlem, som innehar garageplats, accepterar en plats ute ska garageplatsen återlämnas till kön, och vise versa.

Snöröjning och renhållning av p-plats utomhus sköts av den som hyr platsen.

Uppsägningstiden för avtalad parkeringsplats är vid avslutat medlemskap en månad.

Uppsägningstiden för avtalad parkeringsplats är i övriga fall tre månader.

Vid avslutat avtal beträffande parkeringsplats debiteras medlem samt f.d. medlem 500 kr om nyckel och fjärrkontroll inte återlämnas.