Garage / parkering

I föreningen finns ett garage med nedfart invid Sickla Kanalgata 17C. Här finns 52 garageplatser att hyra samt 4 mc-platser. Det finns även 20 parkeringsplatser utomhus. Garageplats eller parkeringsplats kan hyras av föreningens medlemmar.

Det går att ladda elbilar vid varje plats. Laddboxen kostar 260 kr/mån + kostnad för elförbrukning.

För närvarande är det c:a sju års kö till samtliga platser utom för MC-platserna. Där finns ingen kö.
Garage kostar 1655 kr/mån, parkeringsplatser kostar 1105 kr/mån och MC-platser kostar 555 kr/mån.

Du anmäler dig till kölistan genom att maila styrelsen på  styrelsen@hammarbysjo.se
Så fort en plats blir ledig blir du som står först i kön kontaktad av styrelsen. Vi lägger ut den nya kölistan på hemsidan då det blir förändringar i toppen.

Regler för köplatser:
Garage-, mc- och uteplatser hyrs endast ut till (fysiska) personer som bor och har medlemskap i bostadsrättsföreningen. Om medlem avslutar sitt medlemskap i föreningen ska platsen erbjudas till nästa medlem i respektive kö. Det är inte tillåtet att andrahandsuthyra parkerings-, MC- eller garageplats. Om så ändå görs anses rätten till platsen förverkad.

Garageplats/parkeringsplats/MC-plats
Medlemmar kan endast ha antingen en plats på gatan eller en plats i garaget och endast en plats per lägenhet. Det är tillåtet för medlem att ha antingen garageplats eller plats på gatan och samtidigt hyra MC-plats. Det finns en kö för garageplatser och en kö för uteplatser. Lägenhetsnummer återfinns på kölistorna.

Det är tillåtet för medlem att inneha garageplats respektive uteplats och ändå återfinnas i kön för plats utomhus respektive i garage. Om medlem, som innehar garageplats, accepterar en plats ute ska garageplatsen återlämnas till kön, och vise versa.

Snöröjning och renhållning av p-plats utomhus sköts av den som hyr platsen. Uppsägningstiden för avtalad parkeringsplats är vid avslutat medlemskap en månad. Uppsägningstiden för avtalad parkeringsplats är i övriga fall tre månader. Vid avslutat avtal beträffande parkeringsplats debiteras medlem samt f.d. medlem 500 kr om nyckel och fjärrkontroll inte återlämnas.

Rulla till toppen